Dětské centrum Srdíčko

Vítejte na oficiálních stránkách Dětského centra Srdíčko, které nabízí dětem aktivity pro smysluplné využití volného času. Věříme, že zde naleznete vše, co hledáte.

Dětské centrum „SRDÍČKO“ bylo zřízeno pod záštitou Náboženské obce Církve československé husitské v Žebráku na adrese: Náměstí 146, 267 53. V Rejstříku evidovaných právnických osob je registrováno pod číslem: 5 – 05 – 107/ 1994.  Podnětem k jeho vzniku byl projekt Ne dětem ulice, jenž poukazuje na problém dětských part bezcílně se potulujících po ulicích. Projekt nabízí alternativu – vybudování centra, v němž je dětem poskytnuta individuální pozornost, zájem o jejich potřeby a city, možnost seberealizace skrze tvořivé aktivity a pohybové vybití.

A tak od roku 2006 až do roku 2010 probíhala výstavba objektu s dvěma klubovnami a ostatním potřebným vybavením pro provoz s kapacitou 26 dětí, s možností navýšení až na 30. Jeho výchovná, vzdělávací a volnočasová činnost s dětmi byla zahájena 8. ledna 2010 a probíhá až dosud.

Cíle DC Srdíčko

Hlavními cíli našeho centra je poskytnout dětem individuální péči, zajistit hravým způsobem zájmové činnosti, rozšířit poznávací aktivity a zapojit děti do veřejného prostoru. Výchovní pracovnici se dále zaměřují u dětí na atributy křesťanské mravní výchovy, to znamená osvojit si pravidla takového jednání, které odpovídá slušnému občanskému soužití.

Zakladatelé Dětského centra v roce 2006
Statutární zástupce:

Mgr. Růžena Adamová
Spoluzakladatelé:
Ing. Jiří Paroubek
Samospráva města Žebráku
Diecézní rada v Praze
Pracovní tým:
Mgr. Růžena Adamová
Naděžda Procházková
Ludmila Čeháková
Milena Nová
Ing. Jaroslav Vlach
Současný pracovní tým
Mgr. Růžena Adamová
Mgr. Kateřina Ortmanová
Jana Chvojková
Eva Procházková
Ludmila Čeháková
Milena Nová
Ing. Jaroslav Vlach

Základní informace:
Dětské centrum je určené dětem od 5 – 10 let a je otevřeno každé pondělí, středu a pátek od 13:00 – 17:00.
Dětské centrum také pořádá výlety v sobotu či v neděli.
Personální obsazení je k nahlédnutí na informační tabuli v DC.

Vedení dětského centra tvoří:
Statutární zástupce: Mgr. Adamová Růžena
Telefonní kontakt: 723  550 707 nebo: 311 533 269

Vedoucí dětského centra: Mgr. Kateřina Ortmanová
Telefonní kontakt: 723  973 750

Hlavní programové záměry:

Křesťanská mravní výchova
Poznávání okolní skutečnosti
Program zdraví a psychohygieny
Program tvůrčí a estetické výchovy
Program environmentální
Program tvůrčích schopností
Program sportovních aktivit s prvky branné výchovy
Rozšíření počítačové gramotnosti

Všechny aktivity dětí jsou motivovány hravou formou

Novinky e-mailem

Nechcete, aby Vám unikla žádná novinka či akce? Napište nám Vaše jméno a e-mail a my Vás o každé budeme včas informovat.

Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit.

Kontakty

Adresa:
DC Srdíčko
Náměstí 146 
267 53 Žebrák

Spojení:
    Telefon: 311 533 269
Mobil:   723 550 707
    E-mail: DC.srdicko.zebrak@seznam.cz
adamova.ruzena@quick.cz

Fakturační údaje:
Jméno firmy: Náboženská obec Církve
československé husitské v Žebráku
Adresa: Náměstí 146, 26753 Žebrák
IČO: 47560266

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.